Фонтана Св.Илија Аеродром

admiral-fountains-035-sveti-ilija-aerodrom

Фонтана Св.Илија Аеродром Фонтана Св.Илија Аеродром Фонтана Св.Илија Аеродром Фонтана Св.Илија Аеродром Фонтана Св.Илија Аеродром

Анимирана Фонтана Свиленград

admiral-fountains-024

Анимирана Фонтана Свиленград Бугарија Анимирана Фонтана Свиленград Бугарија Анимирана Фонтана Свиленград Бугарија Анимирана Фонтана Свиленград Бугарија Анимирана Фонтана Свиленград Бугарија

Светлечка Фонтана Аркус

Admiral Fountains Arcus Kumanovo

Аркус Куманово- стандардна фонтана составена од 6 пенести гејзери, централна каскада и РГБ осветлување.

Admiral Fountains Arcus Kumanovo

Музичка Фонтана во Битола

Анимирана Музичка Фонтана Битола 1

Музичката Анимирана Фонтана во Битола е изработена со 2.5 тони диск во форма на старо македонски штит изработен од бакар и росфрај, кој го движи хидраулика и го ротира – наклонува на сите четири страни од светот, во такт на музика специјално компонирана за оваа фонтана. Програмата е во времетраење од 17 минути, по чие завршување штитот се спушта во долна позиција, каде прецизно се позиционира исто како и пред почетокот на шоуто. Оваа музичка фонтана е пропратена и со светлосни и водени ефекти. При денска светлина работи како стандардна фонтана.

Музичка Фонтана Кавадарци

Musical Fountain Kavadarci

Музичка Фонтана Кавадарци Музичка Фонтана Кавадарци Музичка Фонтана Кавадарци Музичка Фонтана Кавадарци Музичка Фонтана Кавадарци Музичка Фонтана Кавадарци