Светлечка Фонтана Аркус

Аркус Куманово- стандардна фонтана составена од 6 пенести гејзери, централна каскада и РГБ осветлување.

Admiral Fountains Arcus Kumanovo