Концептуална Фонтана Прототип

Концептуална Фонтана Прототип Скопје Македонија 1

Прототип Скопје – архитектурна, ентериерна фонтана со полукружни стакла поврзани со росфрајни резервоари од кои водата прелива преку стаклата, со конструкциска опшивка од alukobond.

Концептуална Фонтана Каменица

Концептуална Фонтана Македонска Каменица Плоштад Македонија 1

Плоштад на Македонска Каменица – фонтана во форма на клуч со три росфрајни прстени во различити дијаметри на кои се монтирани зглобни месингани млазници и групација од 6 каскади во издолжениот дел.

Концептуална Фонтана Импортане

Conceptual Fountain Importane Gostivar Macedonia 1

Импортане Гостивар – модел на ентерирена фонтана со транспарентни ПВЦ ленти со ширина 4 мм. И меѓусебно растојание 4 цм., по кои од 16 м височина се спуштаат дождовни капки. Фонтаната е составена од два главни росфрајни резервоара-дистрибутери во горна зона и два прифатни резервоара со оловни тегови за секоја лента посебно придружена со светлосни ефекти. Оваа фонтана е идеална за трговски центри затоа што е многу тифка и природно го освежува и овлажнува водзухот и ги филтрира ситните честици на прашина.

Концептуална Фонтана Импортане ТЦ Гостивар Македонија 1

Анимирана Фонтана Дарданија

Анимирана Фонтана Дарданија Призрен Косово 1

Дарданија Призрен – анимациона фонтана со три групации на пенести млазеви радијално поставени чија височина се зголемува и намалува со фреквентни инвертори за пумпи управуивани со ПЛЦ уред и DMX контролер.

Концептна Фонтана Кисела Вода

Концептуална Фонтана Кисела Вода Парк Македонија 1

Парк во Кисела Вода – уникатна фонтана си лебдечки масивни, вештачки камења кои изгледаат како да лебдат потпрени на пенасти водени млазови.

Уметничка Фонтана Аеродром

Уметничка Фонтана Приштина Аеродром Косово 1

Фонтана Аеродром Приштина – уникатна скулптурална композиција со пенаста позадина која формира воден екран и го истакнува ликот на скулптурата.

Анимирана Фонтана Принцес

Анимирана Фонтана Принцес Касино Гевгелија Макеоднија 1

Анимираната Фонтана пред Принцес Касино во Гевгелија Македонија има светлосни ефекти, измена на водени млазови, отпорни на ветер, која што го отсликува карактерот на објектот.

Луксузна Анимирана Фонтана

admiral-fountains-026-luxory-jumping-jet

Луксузна Анимирана Фонтана Луксузна Анимирана Фонтана Луксузна Анимирана Фонтана Луксузна Анимирана Фонтана Луксузна Анимирана Фонтана Луксузна Анимирана Фонтана