Концептуална Фонтана Прототип

Прототип Скопје – архитектурна, ентериерна фонтана со полукружни стакла поврзани со росфрајни резервоари од кои водата прелива преку стаклата, со конструкциска опшивка од alukobond.