Концептуална Фонтана Каменица

Плоштад на Македонска Каменица – фонтана во форма на клуч со три росфрајни прстени во различити дијаметри на кои се монтирани зглобни месингани млазници и групација од 6 каскади во издолжениот дел.