Уметничка Фонтана Аеродром

Фонтана Аеродром Приштина – уникатна скулптурална композиција со пенаста позадина која формира воден екран и го истакнува ликот на скулптурата.