Фонтани

Фонтани првично биле чисто функционални, поврзани со пружини или аквадукти и се користи за да обезбеди вода за пиење и вода за капење и перење на жителите на градови, гратчиња и села. Додека повеќето фонтани крајот на 19 век, управувана од гравитација, и се потребни за извор на вода повисок од фонтаната, како резервоар или аквадукт, да се направи на протокот на вода или авион во воздухот.

повеќе > > >